HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - THẦU - CÔNG TRÌNH - KHO - TÀI SẢN

Phần mềm quản lý dự án đầu tư LifeAIIM được xây dựng và tuân thủ theo những nghị định, pháp luật của nhà nước về quy trình đầu tư, LifeAIIM đáp ứng và giải quyết được mọi thông tin trong quá trình phát triển dự án, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao của chủ đầu tư

quan-ly-doanh-nghiep-aiim