PHẦN MỀM MRP - HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC SẢN XUẤT

Phần mềm MRP quản lý sản xuất lifepscc được phát triển dựa trên sự phân tích nghiệp vụ quản lý sản xuất của rất nhiều nhà quản lý có trên 10 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp sản xuất. Phần mềm hoạch định nguồn lực sản xuất đem đến cho doanh nghiệp một giải pháp quản lý toàn diện bao trùm toàn bộ hoạt động kinh doanh, kế toán, trong nhà máy sản xuất

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MRP

Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể thu thập được thông tin, kiểm tra, giám sát, quản lý được quy trình sản xuất sản phẩm đang ở giai đoạn nào, lập các phiếu tiên lượng, tính giá cho sản phẩm… bên cạnh đó phầm mềm MRP còn giúp doanh nghiệp quản lý được kho, tài sản nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất… một cách chính xác, hiệu quả.

  • Công nghệ điện toán đám mây
  • Dữ liệu mã hóa 1 chiều
  • Đăng nhặp cơ chế SSO
  • Tất cả trong một
  • Giao diện thân thiện
  • Tính năng vượt trội
  • Giá cả hợp lý

NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MRP

I. MODULE QUẢN LÝ SẢN XUẤT

1. Quản lý kế hoạch sản xuất
kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, hợp đồng, thời gian hoàn thành
Thiết lập lịch nghỉ
Thiết lập lịch sản xuất
Tạo công việc
Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch.
Kết quả đạt được theo ngày, tháng, năm
2. Danh mục
Loại nguyên vật liệu
Danh mục công cụ phục vụ sản xuất
Định mức nguyên vật liệu
Định mức công đoạn
Thiết lập thông tin chi phí cho việc sản xuất theo tháng
Thiết lập tham số hệ thống
Danh sách nhân viên tham gia sản xuất
3. Lệnh sản xuất
Phê duyệt lệnh sản xuất
Theo dõi lệnh
lập phiếu sản xuất
4. Thông tin lệnh sản xuất
Thông tin giao ca
Thông tin kết thúc giai đoạn
5. Phiếu đề xuất vật tư
Lập phiếu đề xuất vật tư

II. QUẢN LÝ KHO

1. Những module quản lý kho
Danh mục khấu hao
Danh mục kiểm tra sơ bộ vật tư
Danh mục lý do thu hồi
Danh mục hàng hóa đầu tư
Danh mục lý do đánh giá
Danh mục hãng sản xuất
Danh mục nước sản xuất
Gán người dùng vào đơn vị
Quản lý phòng ban
Danh mục loại tiền tệ
Danh mục tỉ giá trao đổi tiền tệ
Danh mục đơn vị vận chuyển
Danh mục đối tác
Danh mục tỉnh thành
Danh mục đơn vị tính
Danh mục cấp phê duyệt thẩm định
Danh mục dịch vụ
Danh mục tài khoản
Danh mục trạng thái
Danh mục khách hàng
Danh mục hàng hóa
Danh mục kho
Danh mục vị trí trong kho
Danh mục lý do xuất
2. quản lý hợp đồng nhập hàng tại kho
Tạo thêm mới hợp đồng
Nhập hàng hóa chi tiết cho hợp đồng
Thay đổi hợp đồng
Tạo lập yêu cầu đưa sản phẩm vào sử dụng
3. Quản lý nhập kho
Tạo yêu cầu nhập kho
Danh sách yêu cầu nhập kho
Danh sách yêu cầu kiểm tra sơ bộ
Tạo lệnh nhập kho
Danh sách lệnh nhập kho
Danh sách phiếu nhập kho
4. Quản lý xuất kho
Tạo yêu cầu xuất kho
Danh sách yêu cầu xuất kho
Tạo lênh xuất kho
Danh sách lệnh xuất kho
Danh sách phiếu xuất kho
5. quản lý việc cập nhật kho
Kiểm kê hàng hiện có trong kho
Thêm kiểm kê kho
Xác nhận hàng hóa trong phiếu xuất
Xác nhận đơn vị vận chuyển
Sắp xếp hàng hóa
6. Báo cáo thống kê kho
Thống kê hàng hóa trong kho
Danh sách phiếu khai báo tài sản
Thẻ kho
Số lượng hàng hóa không đạt chất lượng
Báo cáo xuất kho, nhập kho
Tìm kiếm sản phẩm

III. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Lập hợp đồng
Nghiệm thu hợp đồng
Ký tiếp hợp đồng
Danh sách hợp đồng
Thay đổi hợp đồng
Tình trạng hợp đồng
Cập nhật giai đoạn giao hàng cho hợp đồng
Thanh toán hợp đồng
Thanh lý hợp đồng
Báo cáo thanh toán hợp đồng
Báo cáo tổng hợp hợp đồng

IV. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – BÁN HÀNG

1. Danh mục sản phẩm
Loại sản phẩm
Sản phẩm
Giá trị quy đổi đơn vị tính
Giá trị quy đổi đơn vị tính NVL
2. Danh mục chung
Nhà in
Kế hoạch đặt hàng
Khu vực địa lý
Nhóm khách hàng
Tình trạng tiềm năng
Loại hình công ty
Ngành nghề kinh doanh
Sản phẩm sử dụng kinh doanh
Hình thức trao đổi
Nhóm quản lý kinh doanh
Phương thức thanh toán
3. Danh mục tiêu chuẩn đánh giá
Bộ tiêu chuẩn đánh giá
Tiêu chuẩn đánh giá
Loai tiêu chuẩn đánh giá
Cấp độ khách hàng
4. Danh mục nhân viên
Nhóm nhân viên
Nhân viên
5. Quản lý khách hàng
Hồ sơ khách hàng
Thêm mới khách hàng
Đánh giá khách hàng
Quản lý các chủ đề giao dịch với Khách hàng
Tra cứu thông tin giao dịch với khách hàng
Theo dõi và Đặt lịch làm việc với khách hàng (Có cảnh báo theo thời gian)
Phân công quản lý khách hàng cho nhóm nhân viên
Phân công quản lý khách hàng cho nhân viên
6. Quản lý bán hàng
Chính sách bán hàng
Chính sách khuyến mãi
Báo cáo khách hàng