Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_5081_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/lifetekcomvn/domains/lifetek.com.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1942
Phần mềm CRM - Quản lý chăm sóc khách hàng Online
Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_5081_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/lifetekcomvn/domains/lifetek.com.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1942

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_5081_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/lifetekcomvn/domains/lifetek.com.vn/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1942

PHẦN MỀM CRM - QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Với phần mềm crm chăm sóc khách hàng bạn sẽ có cả một giải pháp tổng thể về quản lý thông tin khách hàng, bán hàng và kế hoạch tiếp thị được triển khai nhanh chóng chỉ với một vài thao tác kich chuột

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CRM

Phần mềm CRM là một giải pháp giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả. Doanh nghiệp có thể quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm theo dõi và chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Các mục tiêu tổng thể của hệ thống này là tìm kiếm, thu hút khách hàng mới, duy trì những đối tác đã có, giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng. Việc đo lường và đánh giá mối quan hệ với khách hàng là rất quan trọng trong mục tiêu thực hiện chiến lược.
Thông qua hệ thống hoạch định nguồn lực LifeTekCRM, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ tìm kiếm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể biết được những vướng mắc của khách hàng và từ đó xử lý các vướng mắc đó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM CRM

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – BÁN HÀNG

♦ Danh mục sản phẩm
• Loại sản phẩm
• Sản phẩm
• Giá trị quy đổi đơn vị tính
• Giá trị quy đổi đơn vị tính NVL
♦ Danh mục chung
• Nguyên vật liệu
• Định mức nguyên vật liệu
• Công đoạn

Xem thêm

• Định mức công đoạn
• Kế hoạch đặt hàng
• Khu vực địa lý
• Nhóm khách hàng
• Tình trạng tiềm năng
• Loại hình công ty
• Ngành nghề kinh doanh
• Sản phẩm sử dụng kinh doanh
• Hình thức trao đổi
• Nhóm quản lý kinh doanh
• Phương thức thanh toán

♦ Danh mục nhân viên
• Nhóm nhân viên
• Nhân viên
♦ Danh mục tiêu chuẩn đánh giá
• Bộ tiêu chuẩn đánh giá
• Tiêu chuẩn đánh giá
• Loai tiêu chuẩn đánh giá
• Cấp độ khách hàng
• Lịch sử tác động hệ thông

Quản lý khách hàng
Hồ sơ khách hàng
Thêm mới khách hàng
Đánh giá khách hàng
Quản lý các chủ đề giao dịch với Khách hàng
Tra cứu thông tin giao dịch với khách hàng
Phân công quản lý khách hàng cho nhóm nhân viên
Phân công quản lý khách hàng cho nhân viên
Quản lý nhà cung cấp
Hồ sơ nhà cung cấp
Thêm mới nhà cung cấp
Đánh giá nhà cung cấp
Quản lý các chủ đề giao dịch với Nhà cung cấp
Tra cứu thông tin giao dịch với Nhà cung cấp
Phân công quản lý Nhà cung cấp cho nhóm nhân viên
Phân công quản lý Nhà cung cấp cho nhân viên
Quản lý bán hàng
Chính sách bán hàng
Chính sách khuyến mãi
Báo cáo khách hàng

MODULE QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

♦ Danh mục:
• Chuyển đổi giá trị mặc định
• Danh mục trạng thái cảnh báo
Khai báo hợp đồng
Khai báo hợp đồng thời vụ
Khai báo hợp đồng nguyên tắc
Khai báo đơn hàng
Điều chỉnh hợp đồng đơn hàng
Điều chỉnh hợp đồng

Xem thêm

Thực hiện hợp đồng
Thông tin giao hàng
Thông tin hóa đơn thời vụ
Thông tin thanh toán
Theo dõi HĐ, ĐH
Kết thúc hợp đồng
Thanh lý/Kết thúc hợp đồng/đơn hàng
Báo cáo hợp đồng
Báo cáo hợp đồng – Hóa đơn
Báo cáo hợp đồng chi tiết
Báo cáo bán hàng
Hủy hợp đồng
Lệnh sản xuất
Lập lệnh sản xuất
Thông tin lệnh sản xuất
Xem thêm

MODULE QUẢN LÝ KHO

♦ Nhập kho:
• Tạo yêu cầu nhập kho
• Danh sách yêu cầu nhập kho
• Danh sách yêu cầu kiểm tra sơ bộ
• Nhập kết quả kiểm tra sơ bộ
• Danh sách phiếu kiểm tra sơ bộ
• Tạo lệnh nhập kho
• Danh sách lệnh nhập kho
• Danh sách phiếu nhập

Xem thêm

♦ Xuất kho:
• Tạo yêu cầu xuất kho
• Danh sách yêu cầu xuất kho
• Tạo lệnh xuất kho
• Danh sách lệnh xuất kho
• Danh sách phiếu xuất kho
♦ Cập nhật:
• Xác nhận đơn vị vận chuyển
• Sắp xếp hàng hóa
♦ Báo cáo, thống kê:
• Thống kê hàng hóa không đạt chất lượng
• Báo cáo xuất kho
• Báo cáo nhập kho và tồn kho
• Tìm kiếm hàng hóa

MODULE QUẢN LÝ TÀI SẢN

♦ Cập nhật:
• Đưa hàng hóa vào sử dụng
• Thu hồi tài sản nội bộ đang sử dụng
• Cập nhật tình trạng tài sản
• Đánh giá lại tài sản
• Nâng cấp tài sản
• Cập nhật kết quả bảo dưỡng
♦ Thu hồi:
• Tạo yêu cầu thu hồi tài sản

Xem thêm

• Danh sách yêu cầu thu hồi tài sản
• Xử lý yêu cầu thu hồi
• Danh sách phiếu thu hồi tài sản
♦ Bảo hành, sửa chữa, thanh lý:
• Tạo yêu cầu BH, SC, TL
• Danh sách yêu cầu BH, SC, TL
• Xử lý yêu cầu BH, SC, TL
• Danh sách xử lý yêu cầu BH, SC, TL
• Tiến hàn BH, SC, TL
• Danh sách phiếu BH, SC, TL
♦ Điều động, điều chuyển:
• Tạo yêu cầu điều động, điều chuyển
• Danh sách yêu cầu điều động, điều chuyển
• Tạo lệnh điều động, điều chuyển
• Danh sách lệnh điều động, điều chuyển
• Xác nhận điều động, điều chuyển
+Trả lại tài sản sau điều động
♦ Báo cáo, thống kê:
• Tìm kiếm tài sản
• Khấu hao tài sản cố định
• Báo cáo khấu hao tài sản theo mã
• Báo cáo thẻ tài sản
• Báo cáo dịch chuyển tài sản
• Báo cáo tổng hợp tài sản

Tên của bạn

Email

Số điện thoại *

Giao diện website

Mã giảm giá

Hệ thống hoạch định nguồn lực kinh doanh LifeTek CRM cung cấp cho doanh nghiệp một mô hình quản lý đáng tin cậy cho việc quản lý khách hàng và nhân viên, cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên với khách hàng. Một chính sách quan hệ khách hàng hợp lý còn bao gồm chiến lược đào tạo nhân viên, điều chỉnh phương pháp kinh doanh và áp dụng một hệ thống công nghệ thông tin phù hợp. Quan hệ khách hàng không đơn thuần là một phần mềm hay một công nghệ mà còn là một chiến lược kinh doanh bao gồm cả chiến lược tiếp thị, đào tạo và các dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng tới khách hàng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một giải pháp quan hệ khách hàng hợp lý dựa trên tiêu chí đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, quan tâm tới nhu cầu của khách hàng nhằm đạt được mục đích là duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đạt được lợi nhuận tối đa trong kinh doanh.