Bảng giá phần mềm quản lý doanh nghiệp LifeTek

 • Bảng
  giá

 • QL khách hàng - Bán hàng

 • QL đơn hàng- Hợp đồng

 • QL kho vật tư - Thành phẩm

 • QL nhà máy sản xuất

 • QL xuất nhập khẩu

 • QL tuyển dụng - đào tạo

 • QL công - Bảo hiểm - Lương

 • QL cổng thông tin web

 • QL công văn - Lịch họp

 • QL công việc dự án

 • QL Đầu tư - Thầu

 • QL Công trình

 • QL Tài sản

 • QL tài chính

 • Life ERP
 • Liên hệ

 • Life MRP
 • Liên hệ

  Sản xuất

 • Life HRM
 • Liên hệ

  Nhân sự

 • Life OFFICE
 • Liên hệ

  Văn phòng điện tử

Cơ bản

$350,000/ 1 Tháng

3 Tài khoản

 • Quản lý khách hàng chăm sóc khách hàng
 • 1 Chi nhánh/Điểm bán hàng -
 • Kiểm kho - Chuyển kho - Hạn mức tồn kho
 • QL nhà cung cấp
 • Quản lý Văn bản
 • QL Hợp đồng - Báo giá (Tự động gửi email đính kèm file)
 • QL Nhân viên
 • QL thẻ quà tặng
 • QL công thức sản phẩm
 • Lợi nhuận hoa hồng - Cộng tác viên
 • Chuỗi các điểm bán hàng
 • Email + SMS Brandname
 • 90 Báo cáo - Phân tích dữ liệu
 • Chát nội bộ
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Giao diện mobile, tablet
 • Phiên bản Offline (Sử dụng khi mất mạng)
 • Tích hợp website theo yêu cầu
 • Công việc dự án -
 • -
 • -
 • -
 • -

Chuyên nghiệp

$850,000/ 1 Tháng

5 Tài khoản

 • Quản lý khách hàng chăm sóc khách hàng
 • 3 Chi nhánh/Điểm bán hàng -
 • Kiểm kho - Chuyển kho - Hạn mức tồn kho
 • QL nhà cung cấp
 • Quản lý Văn bản
 • QL Hợp đồng - Báo giá (Tự động gửi email đính kèm file)
 • QL Nhân viên
 • QL thẻ quà tặng
 • QL công thức sản phẩm
 • Lợi nhuận hoa hồng - Cộng tác viên
 • Chuỗi các điểm bán hàng
 • Email + SMS Brandname
 • 90 Báo cáo - Phân tích dữ liệu
 • Chát nội bộ
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Giao diện mobile, tablet
 • Phiên bản Offline (Sử dụng khi mất mạng)
 • Tích hợp website theo yêu cầu
 • Công việc dự án -
 • -
 • -
 • -
 • -

Chuyên nghiệp ++

$1,200,000/ 1 Tháng

15 Tài khoản

 • Quản lý khách hàng chăm sóc khách hàng
 • 5 Chi nhánh/Điểm bán hàng -
 • Kiểm kho - Chuyển kho - Hạn mức tồn kho
 • QL nhà cung cấp
 • Quản lý Văn bản
 • QL Hợp đồng - Báo giá (Tự động gửi email đính kèm file)
 • QL Nhân viên
 • QL thẻ quà tặng
 • QL công thức sản phẩm
 • Lợi nhuận hoa hồng - Cộng tác viên
 • Chuỗi các điểm bán hàng
 • Email + SMS Brandname
 • 90 Báo cáo - Phân tích dữ liệu
 • Chát nội bộ
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Giao diện mobile, tablet
 • Phiên bản Offline (Sử dụng khi mất mạng)
 • Tích hợp website theo yêu cầu
 • Công việc dự án -
 • -
 • -
 • -
 • -

Theo yêu cầu

$Liên hệ

Không giới hạn

 • Quản lý khách hàng chăm sóc khách hàng
 • Theo yêu cầu -
 • Kiểm kho - Chuyển kho - Hạn mức tồn kho
 • QL nhà cung cấp
 • Quản lý Văn bản
 • QL Hợp đồng - Báo giá (Tự động gửi email đính kèm file)
 • QL Nhân viên
 • QL thẻ quà tặng
 • QL công thức sản phẩm
 • Lợi nhuận hoa hồng - Cộng tác viên
 • Chuỗi các điểm bán hàng
 • Email + SMS Brandname
 • 90 Báo cáo - Phân tích dữ liệu
 • Chát nội bộ
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Giao diện mobile, tablet
 • Phiên bản Offline (Sử dụng khi mất mạng)
 • Tích hợp website theo yêu cầu
 • Công việc dự án -
 • Quản lý sản xuất -
 • Tổng đài điện thoại -
 • Nhân sự tiền lương - Chấm công -
 • Tuyển dụng - Đào tạo - KPI -